Den pro samosprávu

Drobečková navigace

zpět

10. 11. 2017

Dne 9. 11. 2017 pořádaly VaK Chrudim, a.s. ve spolupráci s VS Chrudim, a. s. Den pro samosprávu. Akce se zúčastnilo 50 zástupců z řad obcí, měst a vedení obou společností.

V letošním roce je to již druhé setkání se zástupci samosprávy. Hosty přivítal Mgr. Čechlovský (předseda představenstva VAK Chrudim) a Ing. Pešek (předseda představenstva VS Chrudim), který přítomné seznámil s programem.

Jedním z témat bylo představení nových webových stránek Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., které přednesl vedoucí oddělení IT a dispečinku pan Beran. Nové webové stránky jsou komfortnější, přehlednější pro uživatele. Mají vysokou informační provázanost na obec. Po zadání obce zákazník ihned obdrží údaje o kvalitě vody, tel. kontaktech na příslušné pracovníky, informace o poruchách, odstávkách vody atd.

Další z přednášejících byla Ing. Řezníčková (vedoucí zákaznického centra), která informovala o možnosti vyjádření přes nový vyjadřovací portál, který je také na webových stránkách Vodárenské společnosti Chrudim. Zhruba 1/3 všech vyjádření zákazníci provádějí přes vyjadřovací portál. Informace o existenci sítí tímto způsobem jsou vyřízené do 15 minut. Další novinkou webových stránek je možnost přihlásit se do  zákaznického portálu, kde po zalogování se zákazníkovi zobrazí podrobnosti o jejich odběru, platbách, fakturaci. Vedoucí zákaznického centra informovala také o možnosti záloh a elektronickém zasílání faktur.

Dalším bodem programu byla přednáška pana RNDr. Smutka o Podzemních vodách na Chrudimsku. Hovořil mimo jiné o  kvalitě a množství podzemních vod, o vrtech,  o historii vrtu v Podlažicích atd. Pan doktor na setkání uvedl, že jako odběratelé máme štěstí, že žijeme v Železných horách na Chrudimsku. V tomto území bylo, je a bude vody dostatek. V jiných částech republiky toto tvrzení bohužel neplatí.

Další částí programu byla informace o osazování „chytrých vodoměrů“ tzv. Smart Metering, který přednášel Ing. Kloboučník (vedoucí technického oddělení) a  Bc. Holub (technik). Hosté se dozvěděli, co „chytré měření“ je, co všechno se dá použitím chytrého vodoměru získat za údaje (maximální, minimální průtok, informaci o zásahu do vodoměru, o zpětném toku atd.), jak jsou data dále zpracována a jaké výhody chytré měření přináší zákazníkovi.

Poslední bodem programu byly informace o činnosti společnosti VAK Chrudim, které přednesl ředitel společnosti pan Mgr. Doskočil. Hovořil o hospodaření společnosti, o uskutečněných i plánovaných investicích, o soudních sporech atd.

Akce se velmi vydařila, příští rok obě společnosti Den pro samosprávu pro velký úspěch zopakují.

Přejít na navigaci