Napouštění bazénů

Drobečková navigace

zpět

19. 4. 2018

Začínající teplé počasí je spojeno především s koupáním. Vzhledem k blížícím se teplým dnům žádáme odběratele, aby vodou z veřejného vodovodu nenapouštěli svoje bazény.

Tato voda je určena zejména pro zásobování obyvatel pitnou vodou a slouží k hygieně, nikoliv pro zálivku, plnění bazénů apod. Vodárenská společnost Chrudim upozorňuje, že při vysokém nárazovém odběru pitné vody se mohou uvolnit i nerozpuštěné látky usazené v potrubí. Ve vodovodní síti se pak může objevit zakalení vody či pokles tlaku, a to i u sousedů.

VS Chrudim  nabízí možnost dodávky  vody do bazénu pomocí přistavené cisterny. Přistavení cisterny je však služba placená. Bližší informace obdržíte na telefonních číslech 603 899 817 u paní Štanglové nebo 602 648 156 u pana Karlíka. Prostřednictvím uvedených kontaktů je  možné službu objednat a dohodnout si s našimi pracovníky potřebné podrobnosti. Žádáme zákazníky, aby cisternu objednávali s dostatečným předstihem.

Pokud však z technických důvodů nelze domovní bazén plnit z cisterny, doporučuje plnit bazén z vodovodní přípojky v nočních hodinách a napouštění rozdělit do několika dní.   

Například bazén o objemu 5 kubických metrů by neměl být v žádném případě napuštěn za kratší dobu než 24 hodin. To zhruba odpovídá proudu vody, kterým se naplní vědro za 3 minuty.

Děkujeme za pochopení.

Přejít na navigaci