Nový zákaznický portál

Drobečková navigace

zpět

1. 11. 2017

Na webových stránkách naší společnosti byla zprovozněna nová služba - zákaznický portál. Přístup na něj je možný kliknutím na odkaz v modré dlaždici na úvodní stránce našeho webu, nebo přímo zadáním adresy https://zportal.vschrudim.cz.

Pro nezaregistrované zákazníky je zde možnost zadat stav vodoměru, vznést dotaz či zažádat o přístup do uživatelského účtu (registraci). Po registraci obdrží zákazník poštou přístupové údaje. Po přihlášení jsou zpřístupněny základní údaje o odběrném místě, vystavených fakturách, platbách za vodné a stočné atd. Zaregistrovaný zákazník dále může využít možnost on-line vyřídit změnu způsobu placení nebo změnu či aktualizaci zasílacích a kontaktních údajů.

 

Přejít na navigaci