Přejít na obsah stránky

Každá kanalizace pro veřejnou potřebu provozovaná společností VS Chrudim má schválený platný kanalizační řád.

Kanalizační řád stanoví pravidla a podmínky pro připojení producenta odpadních vod na kanalizaci pro veřejnou potřebu a určuje limity znečištění odpadních vod vypouštěných do této kanalizace. Každý producent vypouštějící odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen řídit se ustanoveními platného kanalizačního řádu.

Přejít na navigaci