Přejít na obsah stránky

Pitná voda

Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanoví, že "pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání." Vyhláška 252/2004 Sb., kterým se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, pak doplňuje, že "pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví."

Tvrdost vody

"Tvrdost vody" je zastaralý, nicméně stále používaný termín pro vyjádření sumy koncentrací zejména vápníku a hořčíku. V praxi se můžete setkat s různými jednotkami uváděnými pro tvrdost vody. Přehled nejčastějších najdete v následující tabulce.

 Jednotky tvrdosti

Jednotka

Název

[mmol/l] Milimol na litr
[mval/l] Milival na litr
[°dH] Německý stupeň
[°F] Francouzský stupeň
[°Angl.] Anglický stupeň
[°Am.] Americký stupeň

Klasifikace tvrdosti

Na základě konkrétní hodnoty tvrdosti se určuje tzv. klasifikace tvrdosti která pro daný interval hodnot tvrdosti definuje její slovní popis.

Hodnota [mmol/l]

Klasifikace

0,00 - 0,75 Velmi měkká
0,75 - 1,50 Měkká
1,50 - 2,25 Středně tvrdá
2,25 - 3,00 Dosti tvrdá
3,00 - 4,50 Tvrdá
4,50 - 9,00 Velmi tvrdá
9,00 a více Mimořádně tvrdá

Pro konkrétní hodnotu tvrdosti ve vaší lokalitě klikněte na MOJE OBEC.

Přehled ukazatelů kvality vody

Soubor ke stažení obsahuje detailní dělení dle skupinových vodovodů a zásobených obcí.

 

Přejít na navigaci