Přejít na obsah stránky

Skupinový vodovod Chrudim

Centrum této vodovodní skupiny tvoří úpravna vody Slatiňany-Monaco a zdroje podzemní vody v Podlažicích. Pro ÚV Monaco s výkonem 350 l/s je odebírána surová povrchová voda gravitačně z nádrže Křižanovice přes elektrárenský přivaděč v Práčově. Alternativně je možný odběr z nádrže Práčov pomocí čerpací stanice o výkonu až 300 l/s. Upravená pitná voda je gravitačně odváděna přes akumulační nádrž (1.765 m3) řadem DN 600 do vodojemu Slatiňany (5.000 m3). Do VDJ Slatiňany je také zaústěn výtlačný řad DN 500 z čerpací stanice Podlažice (240 l/s). V Podlažicích je využíváno 6 vrtů o minimální vydatnosti 90 l/s, z nichž je voda čerpána do akumulační nádrže (2.000 m3) u zmíněné hlavní čerpací stanice Podlažice. Z VDJ Slatiňany voda odtéká řadem DN 700 směrem na Chrudim a VDJ Mikulovice a také řadem DN 350 přes Slatiňany a DN 300 přes Orel do VDJ Tři Bubny (650 m3). Za obcí Orel z řadu DN 300 odbočuje řad DN 200 do Zaječic a dále do přes Řestoky a Trojovice do Přestavlk. Z VDJ Tři Bubny pokračuje řad DN 300 na Kočí a Hrochův Týnec. Mezi obcemi Kočí a Hr. Týnec odbočuje řad DN 150 na Vejvanovice, Úhřetice a Tuněchody. Z hlavního řadu DN 700 odbočuje řad DN 100 na Rabštejnskou Lhotu, Rabštejn a Smrkový Týnec s čerpacími stanicemi Podhůra (3,5 l/s), Rabštejnská Lhota (2 l/s) a vodojemy Rabštejnská Lhota (100 m3) a Rabštejn (60 m3). Další odbočka DN 400 zásobuje vodojemy "Stromovka" (3000 m3 - v současnosti není akumulace využívána) a "U Václava" (640 m3 a 2000 m3) v Chrudimi. Další odbočka DN 300 zásobuje přímo dolní tlakové pásmo Chrudimi. Následuje odbočka DN 200 pro Vrcha, Sobětuchy a Stolany. Další odbočka DN 400 umožňuje dotaci vodojemu Skřivánek (1000 m3), ze kterého je zásobeno řadem DN 400 dolní tlakové pásmo v Chrudimi. Dále pokračuje řad v DN 600 směrem do VDJ Mikulovice, v němž je předávací místo mezi VAK Chrudim a.s. a VAK Pardubice a.s. VDJ Skřivánek je mimo výše popsané napojení zásoben též řadem DN 250 z ÚV Markovice, na který jsou v současnosti napojeny vlastní Markovice a Bylany. Z VDJ Slatinany je přes ÚV Monaco voda čerpána výtlačným řadem DN 150 do VDJ Trpišov (300 m3). Z VDJ Trpišov voda teče gravitačně řadem DN 200 do Svídnice, Lukavice a dále řadem DN 150 do Lukavičky a VDJ Jahodnice (200 m3). Z Lukavice odbočuje řad DN l00 do Vysonína. Z VDJ Lukavice je samospádem zásobována obec Bítovany a přes ATS, která je umístěna ve VDJ Lukavice, pak druhou větví obec Žumberk. Z ČS u VDJ Trpišov je veden výtlačný řad DN 150 do VDJ a ČS u Licibořic a dále DN 150 do věžového VDJ Křižanovice (200 m3 - viz obr.). Z VDJ Křižanovice je napojena obec Křižanovice a hlavní zásobní řad DN 150 pokračuje do Liboměřic. Ve VDJ Trpišov je osazena ATS pro vlastní Trpišov a připojený Práčov. Vlastní město Chrudim, jak je výše uvedeno, dostává hlavní podíl vody z zdrojů podzemní vody v Markovicích (do VDJ Skřivánek) a smísenou vodu z VDJ Slatiňany (do VDJ u Václava a Stromovka), dle potřeby je touto vodou automaticky doplňován i VDJ Skřivánek. Do konce r. 1993 byl využíván i původní zdroj vody a vodovod pro Chrudim v Kočí (čerpání podzemní vody do VDJ "U Václava"). Z tohoto původního vodovodu jsou v některých ulicích ve středu města dosud v provozu cca sto let staré litinové vodovodní řady. Pro ostatní spotřebiště v rámci skupinového vodovodu byly vodovody pořízeny v posledních 30-ti letech. Pod město Chrudim patřící Medlešice jsou připojeny odbočkou z přívodního řadu DN 600 před VDJ Mikulovice. Připojovací řad je DN 200 a ostatní zásobní DN 150 a 100.

Přejít na navigaci