Přejít na obsah stránky

Skupinový vodovod Luže

Hlavním objektem tohoto vodovodu je vrt KO-2 (vydatnost 30 l/s), z něhož je voda čerpána potrubím DN 150 do úpravny vody (odželeznění, odmanganování a zdravotní zabezpečení) o kapacitě 20 l/s. Z akumulační nádrže (320 m 3) je upravená voda čerpána výtlačným řadem DN 200 do VDJ Luže nového (500 m 3) a VDJ Košumberk starého (120 m 3) výše umístěného. Hlavní větví skupinového vodovodu je hlavní zásobní řad z VDJ 500 m 3 DN 250, 200 a 150 přes Luži do Radimi a Bělé. Z řadu DN 250 je rovněž připojena Hamzova dětská léčebna v Košumberku. Starý VDJ slouží převážně pro osadu Košumberk. Druhou větví je předimenzovaný řad do Voletic DN 250, 200 a l00. Vodojem Luže (500 m 3) je dále propojen řadem DN 250 z VDJ Bílý Kůň, takže jsou možné převody vody (z VDJ Bílý Kůň do VDJ Luže gravitačně, z VDJ Luže do VDJ Bílý Kůň čerpáním). Převody vody jsou však výjimečné pouze z důvodů havarijních. Na konci řadu DN 150 v Bělé je zřízena přečerpací stanice o výkonu 4,5 l/s pro možnost posílení vodovodní skupiny Skuteč. V současnosti je touto ČS voda dopravována do VDJ Nová Ves, kterým je zpětně zásobována obec Hroubovice.

Přejít na navigaci