Přejít na obsah stránky

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (jinak též "VS Chrudim, a.s.") byla založena dne 21.9.2005 společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. jako jediným zakladatelem, a to na základě výsledku výběrového řízení na strategického provozovatele vyhlášeného společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. VS Chrudim vznikla dne 1.11.2005 zápisem do obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové.

Na základě podmínek výběrového řízení a na základě usnesení valné hromady akcionářů společnosti VAK Chrudim, které bylo přijato 3.1.2006, byla k 1. únoru 2006 převedena Vodárenské společnosti Chrudim provozní část společnosti VAK Chrudim a ke stejnému datu byla uzavřena smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, na jejímž základě bude VS Chrudim po dobu 25 let provozovat vodárenskou infrastrukturu, kterou vlastní společnost VAK Chrudim.

Přejít na navigaci