Přejít na obsah stránky

Laboratorní činnost

Laboratoř se sídlem v Chrudimi je držitelem osvědčení o akreditaci uděleným Českým institutem pro akreditaci. Tato laboratoř poskytuje mimo jiné kompletní rozbory pitné vody. Laboratoř patří pod sesterskou společnost ČEVAK, a.s.

Nabídka služeb

  • Fyzikálně - chemické, mikrobiologické a hydrobiologické rozbory pitných vod za účelem zjištění jejich kvality pro pitné účely nebo pro kolaudační řízení staveb
  • Fyzikálně - chemické a hydrobiologické rozbory odpadních vod z domovních čistíren odpadních vod. Kromě základních parametrů zajistíme na požádání také analýzy speciálních anorganických a organických látek.
  • Fyzikálně - chemické a mikrobiologické rozbory vod z bazénů za účelem kontroly jakosti bazénové vody
  • Rozbory zemin a kalů ke zjištění cizorodých látek
  • Pro výše uvedené rozbory vám naši odborníci provedou kvalifikované odběry vzorků vod, zemin a kalů a zajistí konzultační a poradenskou činnost k výše uvedené problematice

Ceník služeb pro zákazníky

Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody - od 500 Kč

Základní fyzikálně-chemický, mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody (cca 20 parametrů) - od 1 300 Kč

Úplný rozbor pitné vody - od 7 500 Kč

K vaší konkrétní zakázce zpracujeme cenovou nabídku.

Užitečné informace

  • Při samostatném odběru vody za účelem mikrobiologického laboratorního rozboru poskytujeme odpovídající sterilní nádoby
  • Zadáte-li MOJE OBEC požadovanou lokalitu, najdete tam i údaje o kvalitě vody
 PRACOVNÍ DOBA
Pondělí - Pátek  7.00 - 15.00
KONTAKTY A PŘÍJEM VZORKŮ      
K Májovu 152
Chrudim
+420 469 626 336
+420 603 899 815
  dagmar.moravcova@cevak.cz

Nádražní 6

Moravská Třebová

+420 461 357 146
+420 734 646 908
  eva.vrbovska@cevak.cz

 Certifikáty

 

Přejít na navigaci