Přejít na obsah stránky

Do 14ti dnů od provedení odečtu vystaví naše společnost odběrateli fakturu.

VS Chrudim od 1. 1. 2010 zavedla dvousložkovou cenu vody. Cena vodného se skládá z pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá složka ceny je skutečné množství vody, které odeberete z veřejného řadu v m3 (1 m3 = 1000 litrů).

Pevná složka ceny vodného je poplatek za stálé připojení do systému, v tomto případě na veřejný vodovodní řad. Výše pevné složky je stanovena na základě kapacity vodoměru (nejčastěji 2,5 m 3/hod.). Odběratelé mají garantováno, že vodu mají neustále k dispozici v příslušné jakosti a množství, ať vodu odebírají, nebo ne. Náklady na péči o odběrné místo a veřejný vodovodní systém jsou fixního charakteru, tzn., že jsou srovnatelné jak u odběrných míst, kde se voda odebírá rovnoměrně v běžném množství, tak u odběrných míst, kde se voda odebírá jen příležitostně.

Pevná složka ceny stočného je poplatek za stálé napojení na veřejný kanalizační systém a je zavedena ze stejného důvodu, jako v případě vodného. Odběratelé mají možnost kdykoliv vypouštět odpadní vodu do kanalizace. Péče o veřejný kanalizační systém vyžaduje opět finanční náklady převážně fixního charakteru, tedy nezávislé na množství odkanalizované vody

Aktuální výši pohyblivé složky si lze vyhledat v sekci MOJE OBEC. Detailní rozpis pak pod touto cenou v odkazu "Kompletní přehled".

Údaje na faktuře si můžete překontrolovat dle vysvětlivek uvedených na rubové straně faktury.

Úhradu faktury můžete provést:

  • NOVINKA (od 30.7.2019) - bezhotovostně platební kartou vydanou v České republice (Visa, Mastercard, Maestro)
  • v hotovosti na pokladně naší společnosti
  • jednorázovým převodním příkazem na č. ú. 1092006008/5500
  • zavedením plateb SIPO (nahlašte spojovací číslo)
  • provedením souhlasu s inkasem (doklad z vaší banky)

Můžete si též zavést zálohové platby, podobně jako u dodavatelů energií. Nastavíte si měsíční částku a po roce bude provedeno vyúčtování záloh oproti konečné faktuře. Máte-li zájem o zálohové platby, vyplňte si tuto ŽÁDOST.

Chcete-li můžeme vám faktury zasílat e-mailem. Zašlete svou žádost se svými iniciálami, číslem odběrného místa a e-mailem, na který chcete faktury posílat na vschrudim@vschrudim.cz a my vám elektronické doručování faktur nastavíme.

Pro majitele zahrádek a bazénů je připravena možnost odpočtu stočného ze zálivky a z napouštění bazénu.

Přejít na navigaci