Fakturace a platby

Drobečková navigace

zpět

Do 14ti dnů od provedení odečtu vystaví naše společnost odběrateli fakturu.

VS Chrudim od 1. 1. 2010 zavedla dvousložkovou cenu vody. Cena vodného se skládá z pevné a pohyblivé složky. Pohyblivá složka ceny je skutečné množství vody, které odeberete z veřejného řadu v m3 (1 m3 = 1000 litrů).

Pevná složka ceny vodného je poplatek za stálé připojení do systému, v tomto případě na veřejný vodovodní řad. Výše pevné složky je stanovena na základě kapacity vodoměru (nejčastěji 2,5 m 3/hod.). Odběratelé mají garantováno, že vodu mají neustále k dispozici v příslušné jakosti a množství, ať vodu odebírají, nebo ne. Náklady na péči o odběrné místo a veřejný vodovodní systém jsou fixního charakteru, tzn., že jsou srovnatelné jak u odběrných míst, kde se voda odebírá rovnoměrně v běžném množství, tak u odběrných míst, kde se voda odebírá jen příležitostně.

Pevná složka ceny stočného je poplatek za stálé napojení na veřejný kanalizační systém a je zavedena ze stejného důvodu, jako v případě vodného. Odběratelé mají možnost kdykoliv vypouštět odpadní vodu do kanalizace. Péče o veřejný kanalizační systém vyžaduje opět finanční náklady převážně fixního charakteru, tedy nezávislé na množství odkanalizované vody

Aktuální výši pohyblivé složky si lze vyhledat podle VAŠÍ OBCE. Detailní rozpis pak pod touto cenou v odkazu "Kompletní přehled".

Údaje na faktuře si můžete překontrolovat dle vysvětlivek uvedených na rubové straně faktury.

Úhradu faktury můžete provést:

  • v hotovosti na pokladně naší společnosti
  • jednorázovým převodním příkazem na č. ú. 1092006008/5500
  • zavedením plateb SIPO (nahlašte spojovací číslo)
  • provedením souhlasu s inkasem (doklad z vaší banky)

Můžete si též zavést zálohové platby, podobně jako u dodavatelů energií. Nastavíte si měsíční částku a po roce bude provedeno vyúčtování záloh oproti konečné faktuře. Máte-li zájem o zálohové platby, vyplňte si tuto ŽÁDOST.

Chcete-li můžeme vám faktury zasílat e-mailem. Zašlete svou žádost se svými iniciálami, číslem odběrného místa a e-mailem, na který chcete faktury posílat na vschrudim@vschrudim.cz a my vám elektronické doručování faktur nastavíme.

Pro majitele zahrádek a bazénů je připravena možnost odpočtu stočného ze zálivky a z napouštění bazénu.

 

Přejít na navigaci