Přejít na obsah stránky

Naše společnost nabízí rovněž zavážení vody do zahradních bazénů.

Chcete-li napouštět bazén z vodovodní přípojky, napouštějte jej pomalu a mimo odběrovou špičku.

Pro vyhledání kontaktu na zavezení vašeho zahradního bazénu stiskněte MOJE OBEC, zadejte požadovanou lokalitu a v kontaktech vyhledejte provozního technika, se kterým si dohodnete případný termín.

Nesprávný postup při napouštění bazénů může způsobit problémy nejen majitelům bazénu, ale také sousedům. Při rychlé změně tlaku a vysoké rychlosti proudění vody se mohou z vodovodního potrubí uvolnit sedimenty. To se projeví zákalem vody nejen v místě odběru, ale i jeho okolí.

Při napouštění bazénů je také třeba respektovat, že z vodovodního hydrantu mohou vodu bezplatně odebírat pouze hasiči a to v případě záchranných a likvidačních prací. V ostatních případech může hrozit pokuta až do výše 50 tis. korun.

Přejít na navigaci