Přejít na obsah stránky

Skupinový vodovod Heřmanův Městec

Rozhodujícím zdrojem tohoto systému je prameniště H. Městec, u kterého je vyhodnoceno k těžbě z vrtu HM-2 a V-2 50 l/s. Voda soustředěná v akumulační studni je původní čerpací stanicí (40l/s) čerpaná novým výtlačným řadem DN 400 do VDJ Konopáč (800 m 3- starý, 2.000 m 3- nový). Z VDJ Konopáč je voda rozváděna následovně:

Gravitační hlavní zásobní řad DN 200 zásobuje vlastní město, dále pak přes původní výtlak DN 200 a po redukci tlaku větev Klešice (včetně Jezbořic v okr. Pardubice řadem DN 150). Z městské sítě je severozápadním směrem vyvedena do okresu Pardubice další větev Raškovice, Svinčany, Nákle (DN 125 a 150). Východním směrem z městské sítě je vyvedena větev DN 125 přes Nový Dvůr na Chotěnice, Morašice. Mezi Novým Dvorem a Chotěnicemi však je přečerpací stanice (7 l/s) přes Chotěnice do VDJ Radlín (l00m). Z VDJ Radlín je gravitačně připojena osada Radlín, zpětně Chotěnice a přes přerušovací VDJ (30 m 3) řadem DN 150 obec Morašice a dále řadem DN 80 do obce Skupice. Větev Načešice je vedena z ATS ve VDJ Konopáč kolem osady Konopáč řadem DN 150 přes Načešice do VDJ Vlastějov. Odtud je jednou větví vedena voda do Vyžic a Slavkovic a druhou větví pak kolem Licomělic do VDJ Hošťalovice (100 m 3), z něhož je voda dále vedena přes přerušovací komoru (50 m 3) do Podhořan. Větev Prachovice začíná čerpací stanicí 60 l/s ve VDJ Konopáč. Výtlačným řadem DN 250 je voda čerpána do VDJ Kostelec (1000m 3). U VDJ Kostelec je opět ČS - 60 l/s, která čerpá dalším výtlačným řadem DN 200 do VDJ Prachovice (starého a nového). Přes rozvodnou síť je připojena dvěmi přípojkami do cementárny v Prachovicích. U VDJ je zřízena ČS 4,5 l/s, která přečerpává vodu do věžového VDJ Míčov - Sušice (60 m 3). Z VDJ Prachovice je dle potřeby voda gravitačně převáděna přes šachtu u Skoranova do vodovod. skupiny Seč (větev Třemošnice - Ronov).

Přejít na navigaci