Přejít na obsah stránky

Strategie

  • Udržení silné tržní pozice - zachování a prodloužení stávajících provozovatelských smluv v regionu
  • Nové akvizice - Cílené získávání nových zákazníků na vodárenském trhu v oblasti
  • Cílený rozvoj "vodě blízkých" služeb (projektová a inženýrská činnost, speciální technika)
  • Zachování jednotné ceny vodného a stočného v zásobovaném regionu a jejich udržení na přijatelné úrovni

Přejít na navigaci