Přejít na obsah stránky

Odečet vodoměru je základním a nejdůležitějším podkladem pro fakturaci vodného a stočného.

Odečet vodoměru provádějí zaměstnanci naší společnosti (odečítači) v pravidelných intervalech podle harmonogramu odečtů.

Pokud máte vodoměr umístěn ve volně přístupné vodoměrné šachtě, není přítomnost odběratele u odečtu nutná. Je-li vodoměr umístěn v objektu (např. v garáži, technické místnosti rodinného domu, či na pozemku volně nepřístupném), je součinnost odběratele nebo pověřené osoby potřebná. Odečítač se na požádání prokazuje služebním průkazem.

Pokud vás odečítač při řádném odečtu opakovaně nezastihne v místě odběru, nebo si s Vámi nesjedná individuální termín odečtu, lze provést tzv. samoodečet vodoměru. Ten můžete nahlásit:

Pro správný samoodečet je nutné uvést:

  • číslo odběrného místa nebo evidenční číslo
  • adresu odběrného místa
  • jméno a příjmení odběratele
  • telefonní spojení
  • stav vodoměru
  • datum odečtu

Samoodečet lze nahlásit maximálně ve dvou po sobě jdoucích obdobích, v následném období provede  odečítač na místě řádný odečet vodoměru.

Přejít na navigaci