Přejít na obsah stránky

Skupinový vodovod Chrast

Základem této skupiny je zdroj vyčleněný z jímacího území Podlažice, t.j. vrt CH-1 v Chrašicích o vydatnosti 25-30 l/s, z něhož je voda čerpána novým výtlačným řadem DN 250 a 200 do původního věžového VDJ Chrast (200 m 3). Ten je propojen hlavním zásobním řadem DN 300 a 200 s novým VDJ typu HYDROGLOBUS (200 m 3) v závodě ALMACO (býv. Fruta) tak, že využitelná akumulace pro vodovod. skupinu je celkem 400 m 3. Koncem 90-tých let však byl v areálu firmy ALMACO pro potřeby této společnosti zřízen nový vrt a vzájemný propoj obou vodojemů byl uzavřen. Další důležité novější řady DN 200 jsou v ul. Ležáků (směr Horka a přes ATS do obce Smrček) a v ul. B.Němcové (směr Podlažice). Vlastní obec Horka a Podlažice jsou připojeny řady DN 125. Z Podlažic do Chacholic je řad DN 100. Z Chacholic do akumulační nádrže v Podskále je řad DN 80 a odtud je voda přečerpána do VDJ Skála (50 m 3). K nádraží Chrast je uložen řad DN 125. Tato vodovodní skupina je na dvou místech (konec ul. Ležáků a k nádraží Chrast) propojena s výtlačným řadem ČS Podlažice - VDJ Slatiňany. Tyto propoje jsou však uzavřeny a otvírají se pouze při nedostatku vody ve skupině Chrast v důsledku havárie.

Přejít na navigaci