Přejít na obsah stránky

Skupinový vodovod Nové Hrady - Proseč

Hlavní objekty tohoto vodovodu jsou vrt NH-3 spolu s původními dvěma kopanými studnami a hlavní čerpací stanice s akumulací 500m 3 v prameništi Nové Hrady. Skupinový vodovod má tři základní větve:

Větev Proseč - zahrnuje výtlačný řad z ČS Nové Hrady DN 200 směr Roudná, kde je nad touto osadou malý VDJ 50 m 3 (připravený pro místní zásobení). Řad DN 200 končí akumulační nádrží ČS Roudná. Výkon čerpadel v ČS Nové Hrady je 48 l/s, výkon čerpadel u ČS Roudná pro čerpání do Proseče je 39,5 l/s. Výtlačný řad směr Proseč tvoří z počátku ocel DN 250, před Borem se mění na DN 200, obchází Bor a končí v novém VDJ Proseč (500 m 3). Z nového VDJ Proseč je voda přečerpávána do výše položeného původního VDJ Proseč (250 m 3). U obce Bor byla v r. 2000 z výtlačného řadu vybudována odbočka, kterou je voda předávána Obci Bor s vlastní vodovodní sítí.

Obec Proseč - má od r. 2001 tři tlaková pásma:

Na 1. tlakové pásmo z nového VDJ 500 m 3 je připojena místní část Podměstí přes hlavní řad DN 200, který přechází v DN 100 a navazuje na propojovací řad do skup. vodovodu Perálec.

2. tlakové pásmo (z VDJ 250 m 3) zahrnuje větší část Proseče a díl místní části Záboří. Z 2. tlakového pásma je napojena větev zásobující Českou Rybnou a Miřetín.

3. tlakové pásmo, které bylo vybudováno v r. 2001, je zásobováno prostřednictvím ATS umístěné v původním VDJ 250 m 3, a zásobuje horní část Proseče (Záboří). Původní gravitační vodovod vedený od zdroje nad osadou Paseky je odstaven s částečným místním využitím k odběru vody v osadě Paseky.

Větev Makov - je vlastně původním vodovodem v této oblasti, využívající zdroje v Nových Hradech pro spotřebiště v okr. Svitavy (Chotovice, Makov, Příluka a Nová Ves u Jarošova). Když převážilo využití nově vybudovaného prameniště Nové Hrady pro okr. Chrudim, byl pod jednoho provozovatele t.j. VaK Chrudim a.s. převeden i původní vodovod. Samostatnými čerpadly z nové ČS Nové Hrady je voda čerpána původním výtlačným řadem DN 125 do VDJ Chotovice (150 m 3). Tento vodojem pak zásobními řady ovládá spotřebiště. Pro Chotovice, Příluku a Novou Ves jsou to řady z různých materiálů a kvality DN 100 a 80, stáří 25-35 let. Mladší je vodovod do Makova se zásobními řady DN 150, 100 a 80.

Větev Nové Hrady - využívá část výtlaku do Chotovic včetně čerpadel. Na hranici okresu je z tohoto výtlaku odbočka DN 100 do vlastního VDJ Nové Hrady (150 m 3). Z VDJ je pak veden hlavní zásobní řad přes celou obec Nové Hrady (směr Luže) o DN 150. V současné době je tento řad prodloužen přes Mokrou Lhotu na okraj obce Leština, kde je voda předávána této obci do vodovodního rozvodu, který je jejím vlastnictvím.

Přejít na navigaci