Přejít na obsah stránky

Uzavření smlouvy je nezbytnou podmínkou pro realizaci dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod.

Odběratelem a smluvním partnerem se stává vždy vlastník pozemku nebo stavby, jehož vlastnické právo je zapsáno v katastru nemovitostí. Další osoba může se souhlasem odběratele k této smlouvě přistoupit a stát se primárním plátcem vodného a stočného.

Smlouvu lze sjednat osobně v našich obchodních kancelářích nebo ji můžeme připravit také na základě vámi zadaných podkladů a zaslat vám ji poštou.

Pro uzavření nové smlouvy nebo zřízení nové přípojky je třeba zajistit potřebné údaje.

Následující formulář vyplňte pro aktualizaci (změna způsobu platby), nebo změnu existující smlouvy (změna majitele).

Pečlivě si též prostudujte aktuální Obchodní podmínky.

Případné ukončení smluvního vztahu je možné prostřednictvím tohoto formuláře.

Veškeré žádsti a formuláře je možné stáhnout si též ze stránky Dokumenty ke stažení.

Rovněž je možné navštívit naše Zákaznické centrum.

Přejít na navigaci